Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
9 kuvio kuviota

Peruskoulun varaan jääneiden työllisyystilanne on heikko

Käytettävissä olevat rahatulot koulutusasteen mukaan, keskiarvo

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ansaitsevat selvästi muita enemmän

Suomen 25–34 -vuotiaiden korkea-aste tutkinnot ovat vähintään kandidaatin tasoisia

Varsinkin nuorten ikäluokkien sijoitus koulutusvertailussa on romahtanut

Suomen sijoitus OECD-maiden välisessä koulutusvertailussa on laskenut tasaisesti 2000-luvulla

Koulutusvuosillakin mitattuna noin nelikymppiset ovat nousseet koulutetuimmaksi ikäluokaksi

Nuorin ikäluokka ei ole enää koulutetuin

Latauslista