Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
6 kuvio kuviota

Vuosityöajan lisääminen vahvistaa julkista taloutta

Työtuntien lisääminen pienentää palkkatasoa

Kilpailukyky vahvistuu ja vienti kasvaa

Työtuntien lisääminen vaikuttaa postiivisesti talouskasvuun

Arkipyhien muutos työpäiviksi ei oleellisesti vaikuttanut työn tuottavuuteen Portugalissa

Latauslista