Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
1868 kuvio kuviota

Yleisimmillä hakutermeillä mitattuna kiinnostus tekoälyn menetelmiin on kehittynyt nopeasti

Pankkien IT-investointien ennustetaan kohdistuvan kasvavassa määrin uusiin teknologioihin

Kiinan väestörakenne ja sen ennuste

Kiinaa ja Hongkongia koskevat julkaisut vuosina 2018 ja 2019

Kiinan osuus maan tavaraviennin arvosta

Peruskoulun varaan jääneiden työllisyystilanne on heikko

Käytettävissä olevat rahatulot koulutusasteen mukaan, keskiarvo

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ansaitsevat selvästi muita enemmän

Latauslista