Siirry sisältöön

Kuviot

Julkaisuissa esitellyt kuviot on koottu tänne. Voit tallentaa ja jakaa kuvioita sekä etsiä kuvioita julkaisun, teeman tai ajankohdan mukaan.

Ajankohta
1903 kuvio kuviota

Kotimaisen arvonlisän osuus Kiinan viennissä on kasvanut, samalla kun ulkomaisen loppukysynnän osuus kokonaistuotannosta on vähentynyt

Kiinan viennin ja tuonnin kehitys sekä vaihtotaseen ylijäämä suhteessa BKT:hen

Tavara- ja palvelukauppa suhteessa talouden kokoon Kiinassa ja joissakin muissa maissa

Suomen julkisen talouden perusjäämä ja julkinen velka

Keskeisiä yhteisöjen muuttujia, % suhteessa BKT:hen

Valtion ja paikallishallinnon velka/BKT-suhteen kehitys

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä ja finanssipolitiikan mitoitus

Latauslista